Choroba Addisona

Choroba Addisona
Opis choroby: Choroba Addisona

Zobacz inne choroby zlokalizowane na =>>Nogi

Przebarwienia na ustach choroba Addisona
Opis choroby: Choroba Addisona

Zobacz inne choroby zlokalizowane na =>>Usta

Choroby dziąseł choroba Addisona
Opis choroby: Choroba Addisona

Zobacz inne choroby zlokalizowane na =>>Jama ustna

Przebarwienie skóry pod pachą choroba Addisona
Opis choroby: Choroba Addisona

Zobacz inne choroby zlokalizowane na =>>Ręce

Back to Top