Opis zdjęcia chorób =>>  TWOJA CHOROBA

Naciek zapalny o żywoczerwonej barwie