Zespół Eagle’a, zespół przedłużonego wyrostka rylcowatego

Aktualizacja: poniedziałek, Listopad 14, 2022 - 21:50
Zespół Eagle’a, stylalgia, zespół przedłużonego wyrostka rylcowatego

Zespół Eagle’a, stylalgia, zespół przedłużonego wyrostka rylcowatego

 

Zespół Eagle’astylalgiazespół przedłużonego wyrostka rylcowatego ( Eagle's syndrome, elongated styloid process syndrome ) to choroba charakteryzująca się zmianą położenia, kształtu i wielkości wyrostka rylcowatego rozciągającego się od kości skroniowej, a także deformacją więzadła rylcowo-gnykowego.

Zespół Eagle'a czyli zespół przedłużonego wyrostka rylcowatego (Eagle's syndrome) choroba dzieli się zazwyczaj na cztery odrębne typy:

  • Klasyczny zespół Eagle’a

  • Zespół tętnicy szyjnej

  • Zespół gnykowy

  • Rzekomy zespół gnykowy

Głównymi przyczynami choroby są wydłużenie wyrostka rylcowatego, a także kostnienie więzadła rylcowo-gnykowego, które może zrastać się zarówno z kością gnykową, jak iz samym wyrostkiem rylcowatym.
Zwykle długość tego wyrostka waha się w granicach 25-30 mm, jednak w różnych grupach wiekowych dane te mogą się różnić. Na przykład u mężczyzn w wieku powyżej 40 lat średnia długość procesu styloidalnego wynosi około 45 mm. Jednocześnie, nawet przy wzroście wielkości procesu, nie zawsze obserwuje się objawy charakterystyczne dla zespołu Eagle'a.
Inną przyczyną zespołu rylcowo-gnykowego może być skurcz mięśni przyczepionych do wyrostka rylcowatego. To napięcie mięśni może być spowodowane przedłużonym otwieraniem ust (np. podczas leczenia stomatologicznego) lub gwałtownym ziewnięciem.

 

Zespół Eagle’astylalgiazespół przedłużonego wyrostka rylcowatego objawy

Zespół przedłużonego wyrostka rylcowatego obejmuje szereg objawów związanych z wydłużeniem wyrostka rylcowo-gnykowego kości skroniowej, zmienioną jego anatomią oraz kostnieniem więzadła rylcowo-gnykowego. Najczęściej zespół stylohyoidalny jest jednostronny.

Objawami może być ból gardła po prawej lub lewej stronie, nasilający się przy przełykaniu, obracaniu głowy, uczucie ciała obcego w gardle. Ból może promieniować do ucha, skroni, a także może promieniować do stawu skroniowo-żuchwowego, żuchwy, okolicy policzkowej, trójkąta podżuchwowego. Ból jest zwykle charakteryzowany, jako tępy, z okresami narastania i zmniejszania się. Jego intensywność wzrasta pod koniec dnia, nasilając się podczas obracania lub odrzucania głowy do tyłu, po długiej rozmowie lub śpiewaniu, gdy zmieniają się warunki pogodowe.

 

Zespół Eagle’astylalgiazespół przedłużonego wyrostka rylcowatego rozpozoznanie

Zespół Eagle’a rozpoznanie ustala się na podstawie wywiadu medycznego i wyników badań klinicznych. Szczególnie charakterystyczne dla tego zespołu jest to, że palpujący palec w dole migdałków lub w okolicy szyi natrafia na przeszkodę powiększonej kości, a jednocześnie pojawia się ból, który stale niepokoi pacjenta. Diagnoza jest poparta danymi radiograficznymi. Jednak przypadkowe stwierdzenie wydłużonego wyrostka rylcowatego u pacjentów, którzy nie skarżą się na bóle głowy, nie pozwala na rozpoznanie tego zespołu, gdyż u większości osób wydłużony wyrostek rylcowaty jest wariantem normy.

 

Zespół Eagle’astylalgiazespół przedłużonego wyrostka rylcowatego leczenie

Leczenie zespółu Eagle’astylalgiizespółu przedłużonego wyrostka rylcowatego polega na skojarzonej farmakoterapii, neuromodulacji, wykonywaniu blokad nerwowych z użyciem sterydów i leku miejscowo znieczulającego, a w niektórych przypadkach konieczne jest chirurgiczne odcięcie zwapnień wiezadła i/lub odcięcie wyrostka rylcowatego.

 

Katalog chorób: Choroby zębów i jamy ustnej

ZOBACZ ZDJĘCIA CHORÓB SKÓRNYCH NA ...