Co szukasz ?

Zapalenie płuc

Aktualizacja: 05/02/2021 - 15:23
zapalenie płuc

Pierwsze objawy zapalenia płuc rozpoznanie leczenie

OPIS CHOROBY

Zapalenie płuc jest chorobą płuc o pochodzeniu zakaźnym z uszkodzeniem końcowych części płuc pęcherzyków płucnych i upośledzoną wymianą gazową na ich poziomie. Pęcherzyki wypełniają się płynnym lub ropnym materiałem, powodując odkrztuszanie flegmy, rzadziej krwioplucie, gorączkę, dreszcze i duszność. Różne mikroorganizmy mogą powodować zapalenie płuc, w tym bakterie, wirusy i grzyby.

Zapalenie płuc może mieć przebieg od łagodnego do zagrażającego życiu i jest najbardziej niebezpieczne dla niemowląt i małych dzieci, osób powyżej 65 roku życia oraz osób z osłabionym układem odpornościowym.

Objawy zapalenia płuc

Objawy przedmiotowe i podmiotowe zapalenia płuc wahają się od łagodnych do ciężkich, w zależności od czynników, takich jak rodzaj zarazków wywołujących infekcję, wiek pacjenta i ogólny stan zdrowia. Łagodne oznaki i objawy zapalenia płuc są często podobne do objawów przeziębienia lub grypy, ale utrzymują się dłużej.

Oznaki i objawy zapalenia płuc mogą obejmować:

 • Ból w klatce piersiowej podczas oddychania lub kaszlu

 • Kaszel z flegmą

 • Duszność (zadyszka) przy mniejszym wysiłku, mówieniu, odpoczynku

 • Zmęczenie

 • Poniżej normalnej temperatura ciała (u osób dorosłych powyżej 65 roku życia i osób z osłabionym układem odpornościowym)

 • Zmiany nastroju, apetytu, aktywności fizycznej u osób starszych (w połączeniu z innymi czynnikami)

 • Nudności, wymioty lub biegunka (rzadko)

Noworodki i niemowlęta nie mogą wykazywać żadnych oznak infekcji w zapaleniu płuc. Ale mogą wystąpić wymioty, gorączka i kaszel, niepokój, zmęczenie i brak energii oraz trudności w oddychaniu i jedzeniu.

Kiedy iść do lekarza gdy podejrzewasz zapalenie płuc

Skontaktuj się z lekarzem, jeśli masz problemy z oddychaniem, ból w klatce piersiowej, utrzymującą się gorączkę 38 C lub wyższą, kaszel, zwłaszcza jeśli odkrztuszasz flegmę.

Ważne jest, aby osoby z grup ryzyka zgłosiły się do lekarza:

 • Osoby powyżej 65 lat

 • Dzieci poniżej 2 roku życia z objawami podmiotowymi i przedmiotowymi

 • Pacjenci z zatruciem egzogennym (alkohol, narkotyki, używki)

 • Osoby o złym, osłabionym stanie zdrowia lub osłabionym układzie odpornościowym

 • Pacjenci z chorobami przewlekłymi, zwłaszcza w fazie dekompensacji (obturacyjne zapalenie oskrzeli, niewydolność serca , cukrzyca, marskość wątroby)

 • Osoby otrzymujące chemioterapię lub leki hamujące układ odpornościowy

 • Osoby, które ze względu na chorobą długo leżą w łóżku

W przypadku niektórych osób starszych i osób z niewydolnością serca lub przewlekłą chorobą płuc zapalenie płuc może szybko stać się stanem zagrażającym życiu.

 

Przyczyny zapalenia płuc

Wiele mikroorganizmów może powodować zapalenie płuc. Najczęstsze są bakterie i wirusy w powietrzu, którym oddychamy, zwłaszcza w pomieszczeniach. odporność człowieka zwykle zapobiega skurczowi płuc tych mikroorganizmów. Ale czasami te drobnoustroje mogą osłabiać układ odpornościowy, nawet jeśli twoje zdrowie jest ogólnie dobre.

Zapalenie płuc klasyfikuje się według rodzajów drobnoustrojów, które je wywołują, oraz lokalizacji infekcji.

Pozaszpitalne zapalenie płuc

Pozaszpitalne zapalenie płuc jest najczęstszym rodzajem zapalenia płuc. Dzieje się to poza szpitalami lub innymi placówkami opieki zdrowotnej. Może to być spowodowane przez:

Bakterie: Najczęstszą przyczyną bakteryjnego zapalenia płuc jest pneumokoki (Streptococcus pneumoniae). Ten typ zapalenia płuc może wystąpić samoistnie lub po przeziębieniu lub grypie. Może wpływać na jedną część (płat) płuc.

Organizmy podobne do bakterii. Mycoplasma pneumoniae może również powodować zapalenie płuc. Zwykle powoduje łagodniejsze objawy niż inne rodzaje zapalenia płuc. Chodzące zapalenie płuc to nieformalna nazwa tego typu zapalenia płuc, które zwykle nie jest na tyle ciężkie, aby uzasadniać odpoczynek w łóżku.

Grzyby lub pleśń: ten rodzaj zapalenia płuc występuje najczęściej u osób z przewlekłymi problemami zdrowotnymi lub osłabionym układem odpornościowym oraz u osób, które wdychały duże dawki organizmów. Grzyby, które ją wywołują, można znaleźć w glebie lub odchodach ptaków i różnią się w zależności od położenia geograficznego.

Wirusy. Niektóre wirusy, wirus grypy, wirusy opryszczki, adenowirusy, które powodują przeziębienie, mogą również powodować zapalenie płuc. Wirusy są najczęstszą przyczyną zapalenia płuc u dzieci poniżej 5 roku życia. Wirusowe zapalenie płuc jest zwykle łagodne. Ale w niektórych przypadkach może stać się bardzo poważny.

Szpitalne zapalenie płuc

Niektórzy ludzie zapadają na zapalenie płuc podczas pobytu w szpitalu z powodu innego schorzenia. Szpitalne zapalenie płuc może być groźne, ponieważ bakterie, które je wywołują, mogą być bardziej oporne na antybiotyki, a osoby, które je zapadają, są już chore i osłabione. Osoby korzystające z aparatów oddechowych (respiratorów), często używanych na oddziałach intensywnej terapii, są bardziej narażone na tego typu zapalenie płuc.

Medyczne zapalenie płuc

Jest to infekcja bakteryjna, która występuje u osób przebywających w placówkach opieki długoterminowej lub leczonych ambulatoryjnie, w tym w centrach dializ nerek. Podobnie jak zapalenie płuc nabyte w szpitalu, może być spowodowane przez bakterie, które są bardziej oporne na antybiotyki.

Zachłystowe zapalenie płuc

Zachłystowe zapalenie płuc występuje, gdy u pacjenta dostaje się do płuc pokarm, napój, wymioty lub ślina. Aspiracja jest bardziej prawdopodobna, jeśli coś zakłóca normalny odruch wymiotny lub kaszel, na przykład uszkodzenie mózgu, nadmierne spożywanie alkoholu lub narkotyków.

Czynniki ryzyka zapalenia płuc

Zapalenie płuc może dotknąć każdego. Ale w dwóch grupach wiekowych ryzyko jest zwiększone:

 • Dzieci w wieku 2 lat lub młodsze

 • Osoby w wieku 65 lat i starsze

Inne czynniki ryzyka obejmują:

 • Pobyt w szpitalu: istnieje zwiększone ryzyko zapalenia płuc, szczególnie na oddziałach intensywnej terapii w szpitalach, zwłaszcza przy wentylacji mechanicznej.

 • Przewlekła choroba. Ryzyko zapalenia płuc wzrasta w przypadku astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) lub przewlekłej choroby serca, cukrzycy, marskości wątroby, koronawirus - covid

 • Palenie. Palenie zakłóca naturalną obronę organizmu przed bakteriami i wirusami.

 • Osłabiony lub stłumiony układ odpornościowy. Osoby z HIV / AIDS, przeszczepami narządów, gruźlicą, chemioterapią lub długotrwałym stosowaniem sterydów.

Zapalenie płuc leczenie


W przypadku leczenia bakteryjnego zapalenia płuc, podstawą są antybiotyki. W trakcie antybiotykoterapii nie należy zapominać o stosowaniu leków osłonowych oraz spożywaniu dużej ilości produktów bogatych w żywe kultury bakterii, jak kefiry czy jogurty. Ponadto stosuje się leczenie zapalenia płuc objawowo, wspomagające proces dochodzenia do zdrowia, w trakcie którego podaje się:

 • leki przeciwgorączkowe,

 • leki przeciwkaszlowe, powstrzymujące odruch kaszlowy w pierwszej fazie suchego, męczącego kaszlu oraz rozrzedzające wydzielinę i ułatwiające jej odkrztuszanie w drugiej fazie kaszlu mokrego,

 • tlenoterapię,

 • dużą ilość płynów.

 

Jeżeli chory nie wymaga hospitalizacji, powinien w czasie leczenia zostać w domu i dużo wypoczywać w często wietrzonych pomieszczeniach. Warto jednak nie leżeć wyłącznie w łóżku, co pogarsza wentylację płuc. W przypadku braku gorączki wskazane jest wychodzenie na krótkie spacery, przyczyniające się do lepszej wentylacji. Na czas leczenia zalecane jest zaprzestanie palenia papierosów, a w celu zapobiegania chorobie całkowita rezygnacja z nałogu.

Zapalenie płuc trwa w przypadku typowego zapalenia płuc leczonego antybiotykami na ogół od 7 do 14 dni. Trudniejsze i dłuższe jest leczenie bakteryjnego lub atypowego zapalenia płuc, które może zająć nawet od 14 do 21 dni.

Powikłania po zapaleniu płuc

Nawet po leczeniu niektóre osoby z zapaleniem płuc, szczególnie w grupach wysokiego ryzyka, mogą doświadczyć powikłań, w tym:

 • Bakterie we krwi (bakteriemia). Bakterie, które dostają się do krwiobiegu z płuc, mogą przenosić infekcję na inne narządy, co może prowadzić do dysfunkcji tych narządów i dalszego postępu choroby.

 • Trudności w oddychaniu (duszność). W przypadku ciężkiego zapalenia płuc, szczególnie na tle przewlekłej choroby płuc, występują problemy z uzyskaniem wystarczającej ilości tlenu. Podczas leczenia może być konieczna hospitalizacja i użycie aparatu oddechowego (respiratora).

 • Gromadzenie się płynu wokół płuc (wysięk opłucnowy). Zapalenie płuc może powodować gromadzenie się płynu w cienkiej przestrzeni między warstwami tkanki wyściełającej płuca i jamę klatki piersiowej (opłucna).

 • Ropień płucny. Ropień pojawia się, gdy w płucach gromadzi się ropa. Ropień jest zwykle leczony antybiotykami. Czasami wymagana jest operacja lub drenaż, aby usunąć ropę za pomocą długiej igły lub rurki umieszczonej w ropniu.

 

Jeśli podejrzewasz zapalenie płuc, koniecznie skonsultuj się z lekarzem!

Nieterminowe leczenie, samoleczenie prowadzi do późnej diagnozy, oporności na antybiotyki, różnych powikłań, a nawet śmierci.

Zapobieganie zapaleniu płuc

Aby zapobiec zapaleniu płuc:

 • Zaszczep się. Dostępne są szczepionki zapobiegające niektórym typom zapalenia płuc i grypy. Zalecenia dotyczące szczepień zmieniają się z upływem czasu, dlatego należy skonsultować się z lekarzem na temat statusu szczepień, nawet jeśli pamiętasz, że wcześniej szczepiłeś się przeciwko zapaleniu płuc.

 • Upewnij się, że Twoje dzieci są zaszczepione. Lekarze zalecają różne szczepionki przeciw zapaleniu płuc dzieciom w wieku poniżej 2 lat i dzieciom w wieku od 2 do 5 lat, które są szczególnie narażone na zakażenie pneumokokami. Dzieci uczęszczające do przedszkola muszą zostać zaszczepione.

 • Praktykuj dobrą higienę. Aby uchronić się przed infekcjami dróg oddechowych, które czasami prowadzą do zapalenia płuc, regularnie myj ręce lub używaj środka do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu.

 • Nie pal. Palenie zakłóca naturalną obronę płuc przed infekcjami dróg oddechowych.

 • Utrzymuj silny układ odpornościowy. Wysypiaj się, ćwicz regularnie, kontroluj swoją wagę i przestrzegaj zdrowej diety.

 • Leczyć choroby przewlekłe w odpowiednim czasie.

Czym różni się zwykłe zapalenie płuc od zapalenia płuc wywołanego przez koronawirusa? W leczeniu zapalenia płuc stosuje się określone leki. Dlaczego nie nadają się do walki z COVID -19?

Zwykle zapalenie płuc jest bakteryjnym procesem zapalnym i dlatego leczy się je lekami przeciwbakteryjnymi (antybiotykami), w przypadku COVID-19 proces zapalny ma charakter wirusowy i dlatego wymaga innej, przeciwwirusowej terapii, chociaż nawarstwiające się i bakteryjne zapalenie nie jest wykluczone.

 

Jak niebezpieczne są powtarzające się, częste zapalenie płuc?

Jeśli zapalenie płuc występuje wielokrotnie, zwłaszcza jeśli jest zlokalizowane w tym samym miejscu, należy wykluczyć patologie wrodzone (rozstrzenie oskrzeli, torbiele, deformacje oskrzeli), guzy oskrzeli (łagodne i złośliwe). Wymaga to CT (tomografii komputerowej) klatki piersiowej.

 

Co wykrywa CT (tomografia komputerowa) w diagnostyce zapalenia płuc?

Tomografia komputerowa może ujawnić wrodzone patologie układu oddechowego (rozstrzenie oskrzeli, cysty itp.), Wcześnie ujawnić guzy oskrzeli, płuc, patologię śródpiersia.

OBJAWY
Gorączka, Dreszcze, Kaszel, Nocne poty

Katalog chorób: Choroby układu oddechowego
Back to Top