Co szukasz ?

Agnozja

Aktualizacja: 05/30/2021 - 11:05
Agnozja

Agnozja jak rozpoznać objawy leczenie

OPIS CHOROBY

Agnozja utrata zdolności rozpoznawania wcześniej znanych przedmiotów, ludzi, zjawisk (przy normalnym funkcjonowaniu zmysłów i jasności umysłu).

Agnozje obserwuje się w chorobach mózgu, którym towarzyszy uszkodzenie drugorzędowych i trzeciorzędowych stref kory, które są odpowiedzialne za analizę i syntezę informacji pochodzących z narządów zmysłów (gdy uszkodzone są pierwotne strefy kory, centralna część analizatora jest zakłócona, tj. występuje np. ślepota centralna itp.).

Spośród zaburzeń badanych w toku psychiatrii agnozje najdobitniej reprezentowane są w chorobach zanikowych mózgu (np. W chorobie Alzheimera), można je zaobserwować w głębokim upośledzeniu umysłowym (tutaj zdolność postrzegania nie jest początkowo formowana w procesie rozwoju dziecka) itp.

W przypadkach, gdy proces patologiczny w odpowiednich częściach mózgu rozwija się stopniowo (na przykład w chorobach zanikowych mózgu), nasilenie agnozji również postępuje stopniowo.

Agnozja może wystąpić po udarze lub urazowym uszkodzeniu mózgu, z guzami mózgu, stwardnieniem rozsianym, chorobą Alzheimera. Agnozja może być również stanem wrodzonym.

 

Rodzaje agnozji

Agnozja wzrokowa to naruszenie percepcji wzrokowej, rozpoznawania przedmiotów, kolorów, twarzy, przestrzeni.

Agnozja akustyczna to naruszenie percepcji słuchowej, rozpoznawania dźwięków i mowy.

Agnozja sensoryczna jest naruszeniem percepcji dotykowej.

Agnozja węchowa jest naruszeniem rozpoznawania zapachów.

Agnozja smakowa jest naruszeniem analizy doznań smakowych.

Wizualna agnozja

W przypadku agnozji wizualnej widzialny świat rozpada się na fragmenty, które nie są ze sobą połączone. Osoba nie rozróżnia przedmiotów w przestrzeni i na obrazach, może mylić kolory i nie rozpoznawać ludzi, których zna. Istnieje jedno wyjaśnienie natury agnozji wzrokowej, dlatego nie ma jednej klasyfikacji tego typu zaburzeń. Z reguły eksperci rozróżniają agnozję wizualną tematyczną, twarzy, koloru i symboliczną (literową).

Agnozja na kolory

Kolor agnozja oznacza różne rodzaje zaburzeń:

 • niemożność rozróżnienia odcieni tego samego koloru;

 • niemożność skojarzenia koloru ze słowem lub przedmiotem (na przykład cytryna jest żółta, mak jest czerwona);

 • niemożność rozróżnienia kolorów mieszanych (brąz, fiolet, fiolet, pastel).

Niektóre osoby z agnozją barwną nie potrafią rozróżnić kolorów podstawowych, inne potrafią rozpoznać kolory czerwony, niebieski, zielony, biały, mając jednocześnie problemy z percepcją kolorów.

Agnozja na twarze

Osoba nie rozróżnia rysów twarzy od osób, które są jej znane. W ciężkich postaciach agnozji twarzy osoba nie może rozpoznać siebie w lustrze. W niektórych przypadkach osoba może widzieć nos, oczy, usta i uszy, ale nie postrzega ich jako części całości. Osoby z agnozją twarzy starają się skupić na innych oznakach otaczających ich osób, aby odróżnić je od siebie.

Agnozja obiektowa

Dosłowna (symboliczna) agnozja - niezdolność do pisania, „nabyty analfabetyzm”. Mowa i pamięć są zachowane, a osoba nie może rozróżnić liter i cyfr.

Agnozja optyczno-przestrzenna

Przy tego rodzaju agnozji osoba nie może poruszać się w znanych miejscach, w tym we własnym mieszkaniu, nie może znaleźć swojego domu, zidentyfikować budynków lub przedmiotów znanych wielu osobom w przestrzeni miejskiej. Z niektórymi typami agnozji optyczno-przestrzennej, osoba myli pojęcia „dalej bliżej”, „lewo-prawo”, „wyżej-niżej”. Ponadto osoba nie orientuje się w głównych punktach, nie może korzystać z map i systemów nawigacyjnych.

Niektóre osoby z agnozją barwną nie potrafią rozróżnić kolorów podstawowych, inne potrafią rozpoznać kolory czerwony, niebieski, zielony, biały, mając jednocześnie problemy z percepcją kolorów.

Agnozja sensoryczna

W przypadku agnozji dotykowej osoba nie rozróżnia przedmiotów za pomocą dotyku. Utrudniona może być również identyfikacja indywidualnych cech obiektów (kształt, rozmiar, materiał, faktura). Osoba nie rozróżnia pojęć takich jak szorstkość, miękkość czy twardość.

Bardziej złożonym rodzajem agnozji sensorycznej jest astereognoza, kiedy osoba nie rozróżnia znanych sobie części przedmiotu z zamkniętymi oczami, nie może sformułować wyobrażenia o obiekcie poprzez doznania i odnieść go do przestrzeni.

Akustyczna (agnozja słuchowa)

Dzieli się na mowę słuchową i agnozję słuchową bez mowy. Osoba ma trudności w rozpoznawaniu dźwięków, odgłosów, melodii. Osoby z agnozją akustyczną nie są w stanie docenić znaczenia dźwięku, chociaż ich słuch jest zachowany. Niektóre osoby z tym zaburzeniem potrafią rozróżniać dźwięki według wysokości, intensywności, czasu trwania i barwy.

Z agnozją niemową:

 • osoba nie rozpoznaje dźwięków muzycznych (amusia). Melodię odbiera się jako hałas porównywalny z hałasem wiertarki, a śpiew jako dziwny, niezwykły ton głosu;

 • osoba nie rozpoznaje znanych codziennych dźwięków (pukanie, skrzypienie, odgłos kroków itp.);

 • osoba nie rozróżnia intonacji, emocjonalnego składnika w mowie;

 • osoba nie rozróżnia głosów według płci, wieku, zażyłości.

Agnozja ma następujące objawy:

 • problemy z orientacją w terenie, niemożność rozróżnienia położenia obiektów na mapie;

 • nie rozpoznanie obecności choroby, upośledzenia wzroku lub osłabienia kończyn, nawet jeśli te problemy są oczywiste;

 • obojętność na wady (na przykład nagła częściowa ślepota lub całkowita utrata wzroku);

 • istnieje trudność w określeniu kształtu przedmiotu lub tekstury;

 • problem z percepcją informacji dźwiękowej nazywa się agnozją akustyczną. Nieświadomość tego, skąd pochodzi dźwięk i co go tworzy;

 • utrata zdolności rozpoznawania twarzy przy rozróżnianiu płci i wieku;

 • rozpoznawanie pojedynczych obiektów, bez zrozumienia pełnego obrazu, brak wizualizacji;

 • brak percepcji połowy przestrzeni. Na przykład pacjent może zjeść obiad tylko z połowy talerza lub może złapać się ramieniem o framugę drzwi, ponieważ po prostu tego nie dostrzega.

Agnozja rozpoznanie

Diagnoza agnozji łączy w sobie informacje o dolegliwościach pacjenta, czasie trwania objawów agnozji, obecności urazów lub chorób, które mogą prowadzić do rozwoju agnozji. Przeprowadza się badanie neurologiczne, ocenia sprawność umysłową, ostrość wzroku i słuch. Sprawdzana jest umiejętność czytania i liczenia. Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny mózgu są obowiązkowe. Pozwala to szczegółowo zbadać stan mózgu i obecność nieprawidłowości. Czasami sięgają też po psychologiczną diagnostykę pacjenta.

Agnozja leczenie

Leczenie agnozji polega na zajęciu się podstawowym stanem, który spowodował objaw. Jednocześnie w tej chwili nie istnieje konkretna metoda leczenia samej agnozji. Konieczne jest kontrolowanie ciśnienia krwi i przyjmowanie leków, które mogą normalizować przepływ krwi do mózgu i odżywiać go w przypadku przewlekłych zaburzeń krążenia w mózgu. W tym celu stosuje się środki nootropowe i przeciwpłytkowe. W przypadku guza konieczne jest usunięcie go chirurgicznie. Leki antycholinesterazowe są stosowane w celu poprawy funkcji neuropsychologicznych. Wskazane jest uczęszczanie na zajęcia z neuropsychologiem.

W przypadku agnozji poprawa lub całkowite przywrócenie uszkodzonych funkcji u niektórych pacjentów mija samoistnie, podczas gdy pozostali zmuszeni są do przyzwyczajenia się do swoich wad i zmiany zwykłego trybu życia. Aby zmniejszyć liczbę defektów, należy skontaktować się bezpośrednio z defektologami.

Agnozja profilaktyka

Nie ma konkretnej techniki, która całkowicie pomoże uniknąć agnozji. Rzucenie alkoholu i tytoniu może mieć pewne pozytywne skutki. Zdrowy sen (co najmniej osiem godzin dziennie), regularne spacery na świeżym powietrzu, wizyty na siłowni wspierające zdrowie fizyczne, ścisłe przestrzeganie harmonogramu pracy i obowiązkowy wypoczynek, a także zbilansowana zdrowa dieta to twoje ciało jest silniejsze., a zatem bardziej stabilne. W przypadku problemów zdrowotnych należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Często monitoruj ciśnienie krwi.

Klasyfikacja ICD-10: R48.1 - Agnozja
Literatura: http://onkologia-online.pl/icd10/show/7604,agnozja
Katalog chorób: Choroby układu nerwowego
Back to Top