Rozszczep podniebienia wilcza paszcza przyczyny leczenie

Rozszczep podniebienia, wilcza paszcza
Choroba

 

Rozszczep podniebienia tzw wilcza paszcza (łac. schisis palati, ang. cleft palate) to wada wrodzona, która polega na nieprawidłowym ukształtowaniu podniebienia twardego i/lub miękkiego u dziecka. Zwykle podniebienie jest jednym spójnym elementem, ale u dzieci z rozszczepem może ono być rozdwojone lub rozciągnięte, co utrudnia prawidłowe oddychanie, jedzenie i mowę.

Podniebienie górne stanowi anatomiczną barierę oddzielającą jamę ustną od jamy nosowej. Ewolucyjnie, podniebienie rozwinęło się u organizmów przystosowujących się do życia na lądzie. Składa się ono z dwóch części: podniebienia twardego i miękkiego. Podniebienie twarde znajduje się przed jamą ustną i jest utworzone przez podstawę kości z procesów podniebiennych górnej szczęki oraz poziomych płytek kości podniebiennych.

Za podniebieniem twardym znajduje się podniebienie miękkie, które składa się z mięśni, rozcięgien i gruczołów. Mięśnie podniebienia miękkiego umożliwiają zmianę jego położenia podczas mówienia i jedzenia. Dzięki tkankom podniebienia miękkiego pokarm i woda po połknięciu nie dostają się do nosa i nosogardzieli. Pośrodku tylnej krawędzi podniebienia miękkiego znajduje się języczek podniebienia miękkiego. Języczek podniebienny błędnie nazywany czasami języczkiem gardłowym, pełni ważne funkcje w organizmie. Jest barierą dla bakterii, wspomaga wymawianie głosek, a także utrzymuje wilgotne środowisko w jamie ustnej.

Formowanie się górnej szczęki, utworzonej z dwóch zrośniętych pośrodku kości, rozpoczyna się już od 8 tygodnia życia płodowego. Najpierw z podstaw wewnętrznej powierzchni szczęki powstają procesy podniebienne, które stopniowo łączą się ze sobą, a przegroda nosowa tworzy podniebienie twarde.

Niewydolność genetyczna podczas kształtowania się narządu szczękowo-twarzowego może prowadzić do rozwoju wad, takich jak niedomknięcie wargi górnej i podniebienia. Rozpoznanie rozszczepu podniebienia u płodu w badaniu ultrasonograficznym jest możliwe dopiero w późnej ciąży. Dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia odczuwają ból, ponieważ powietrze, którym oddychają, nie jest ogrzane i nawilżone, co prowadzi do rozwoju procesów zapalnych w drogach oddechowych i uchu wewnętrznym. U takich pacjentów obserwuje się zmiany w szkielecie szczękowo-twarzowym, uzębieniu i aparacie słuchowym. Niewykształcone podniebienie i warga górna mogą występować samodzielnie lub łączyć się z innymi chorobami szczęki.

 

Przyczyny rozszczepu podniebienia nie są do końca znane, ale wiadomo, że jest to wada wrodzona, która może pojawić się w wyniku wielu czynników.

Do najczęstszych przyczyn rozszczepu podniebienia zalicza się:

 • Czynniki genetyczne wada ta może być dziedziczona po rodzicach lub pochodzić z mutacji genetycznych.

 • Nałogi które mogą wpłynąć na powstanie rozszczepu podniebienia zalicza się palenie papierosów, spożywanie alkoholu, niedobór kwasu foliowego i innych składników odżywczych u matki w trakcie ciąży.

 • Zmiany hormonalne nieprawidłowości w wydzielaniu hormonów u matki w trakcie ciąży mogą wpłynąć na rozwój wady.

 • Czynniki mechaniczne nieprawidłowy rozwój płodu może prowadzić do nacisku na struktury podniebienia, co może wpłynąć na jego kształt i rozwój.

 • Choroby zakaźne infekcje w czasie ciąży, takie jak różyczka lub cytomegalia, mogą prowadzić do rozwoju wad wrodzonych, w tym rozszczepu podniebienia.

Jak dochodzi do rozszczepu podniebienia. Rozszczep podniebienia jest wadą wrodzoną, co oznacza, że dziecko rodzi się z tą wadą. Powstaje ona, gdy podniebienie, czyli struktura anatomiczna znajdująca się na górze jamy ustnej, nie zamyka się poprawnie w trakcie rozwoju płodu.

 

Rozszczep podniebienia, wilcza paszcza objawy

Trudności u dzieci z rozszczepem podniebienia zaczynają się już od momentu narodzin, ponieważ podczas porodu możliwe jest zasysanie płynu owodniowego do dróg oddechowych. Oddychanie noworodka z rozszczepem podniebienia jest utrudnione, a ssanie niemożliwe, przez co dziecko pozostaje w tyle pod względem wagi i rozwoju. Karmienie takiego dziecka przed operacją odbywa się za pomocą specjalnych łyżek, które są zakładane na butelki.

U niektórych dzieci mogą występować tylko niewielkie trudności w oddychaniu, podczas gdy u innych objawy mogą być bardziej widoczne i wpływać na zdrowie i rozwój dziecka.

Oto kilka objawów, które mogą wystąpić u dzieci z rozszczepem podniebienia:

 • Trudności w karmieniu dziecko może mieć trudności z przyswajaniem pokarmów, co może prowadzić do niedowagi lub opóźnienia w rozwoju.

 • Trudności w oddychaniu dziecko może mieć trudności z oddychaniem, zwłaszcza podczas snu.

 • Trudności w mowie dziecko może mieć trudności w wymawianiu niektórych dźwięków, a także z ogólną jasnością i płynnością mowy.

 • Problemy ze słuchem u niektórych dzieci z rozszczepem podniebienia może występować niedosłuch z powodu zwiększonego ryzyka zapalenia ucha.

 • Infekcje dróg oddechowych dzieci z rozszczepem podniebienia mają zwiększone ryzyko infekcji dróg oddechowych, które mogą prowadzić do powikłań zdrowotnych.

 • Wygląd, estetyka u niektórych dzieci z rozszczepem podniebienia może być widoczny rozdwojony lub wydłużony język, niewłaściwe ułożenie zębów lub wydłużona górna warga.

 

Rozszczep podniebienia, wilcza paszcza rozpoznanie

Rozpoznanie wady rozszczepu twarzoczaszki może być przeprowadzone za pomocą badania ultrasonograficznego. Nieprawidłowości mogą być rozpoznane przy pomocy USG w 18-24 tygodniu, 13-14 tygodniu w przypadku USG przezbrzusznego, a przy głowicy dopochwowej nawet wcześniej. Najnowsze techniki 3D i 4D umożliwiają wykrycie nawet niewielkich rozszczepów.

Czy rozszczep jest dziedziczny. Rozszczep podniebienia może mieć zarówno przyczyny genetyczne, jak i środowiskowe. Większość przypadków rozszczepu podniebienia jest sporadyczna, co oznacza, że ​​nie jest dziedziczona, ale wynika z różnych czynników, takich jak interakcje między genami a środowiskiem. Jednakże, w niektórych przypadkach rozszczep podniebienia może być dziedziczony. Występuje to wtedy, gdy rodzic lub oboje rodzice dziecka z rozszczepem podniebienia mają wady genetyczne, które zwiększają ryzyko wystąpienia tej wady u ich dziecka. Istnieje wiele różnych rodzajów dziedziczenia, które mogą przyczynić się do rozwoju rozszczepu podniebienia, w tym dziedziczenie autosomalne dominujące, autosomalne recesywne lub sprzężone z płcią.

 

Rozszczep podniebienia, wilcza paszcza leczenie 

Operacje mające na celu wyeliminowanie wrodzonych wad szczękowo-twarzowych są zwykle przeprowadzane etapami. Liczba interwencji może się wahać od 2-3 do 5-7 lub nawet więcej, w zależności od stopnia wady. Wiek korekty rozszczepu podniebienia jest ustalany przez specjalistów, którzy obserwują dziecko od urodzenia, według indywidualnych wskazań, ale zazwyczaj nie wcześniej niż w wieku 3-6 miesięcy. Zakończenie leczenia, w tym okres rekonwalescencji, powinno nastąpić do 6-7 roku życia, aby zapewnić dziecku jak najlepszy efekt estetyczny i funkcjonalny.

Wiek od 3 do 7 lat sprzyja dodatkowym zabiegom kosmetycznym, które poprawiają wygląd dziecka, aby po pełnej rehabilitacji mogło uczęszczać do placówki ogólnokształcącej. Rozwój umysłowy i emocjonalny dzieci z rozszczepem podniebienia nie odbiega od zdrowych dzieci, dlatego ważne jest, aby dziecko mogło uczestniczyć w edukacji razem z rówieśnikami.

Po skorygowaniu wady podniebienia i zakończeniu pełnego cyklu rehabilitacji dzieci nie są już skreślane z powodu niepełnosprawności. Nowoczesna medycyna plastyczna ma na celu nie tylko pomóc dziecku pozbyć się wady zewnętrznej, ale także pomóc dziecku przezwyciężyć skutki urazu psychicznego związanego z poczuciem niższości, aby dziecko mogło pełniej i lepiej funkcjonować w społeczeństwie.

 Kiedy operuje się rozszczep podniebienia. Operacja rozszczepu podniebienia zazwyczaj odbywa się w okresie od 6 do 18 miesięcy życia dziecka. Lekarze decydują o najlepszym czasie na operację na podstawie stanu zdrowia dziecka i rodzaju wady.

Jak długo trwa operacja rozszczepu podniebienia. Czas trwania operacji rozszczepu podniebienia zależy od wielu czynników, takich jak wiek dziecka, stopień i rodzaj wady, a także doświadczenie i umiejętności chirurga. Zwykle operacja trwa od 1 do 3 godzin. W czasie operacji, chirurg wykonuje nacięcia w celu uzyskania dostępu do kości podniebienia, które są następnie połączone w jedną całość. W przypadku bardziej złożonych wad, operacja może być bardziej skomplikowana i wymagać więcej czasu.

 

Rozszczep podniebienia, wilcza paszcza zapobieganie

Dzięki postępowi medycyny i technologii, rokowanie dla osób z rozszczepem podniebienia lub wilczą paszczą znacznie się poprawiło w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Wiele osób z tymi wadami prowadzi teraz zdrowe i pełnowartościowe życie, dzięki odpowiedniej opiece medycznej i leczeniu.

Istnieje kilka sposobów, aby zapobiec rozszczepowi podniebienia i wilczej paszczy:

Prenatalna opieka zdrowotna kobiety, które planują ciążę lub są w ciąży, powinny regularnie odwiedzać lekarza i prowadzić zdrowy styl życia. Ważne jest, aby unikać palenia tytoniu i spożywania alkoholu, ponieważ są to czynniki ryzyka związane z rozwojem tych wad wrodzonych. Suplementacja kwasu foliowego kwas foliowy jest ważnym składnikiem odżywczym, który jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju płodu. Kobiety powinny przyjmować suplementy kwasu foliowego przed zajściem w ciążę i przez pierwsze trzy miesiące ciąży, aby zmniejszyć ryzyko wad wrodzonych. Unikanie niektórych leków leki przeciwpadaczkowe, mogą zwiększać ryzyko rozwoju wad wrodzonych u płodu. Kobiety ciężarne powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia. Edukacja, świadomość na temat przyczyn i sposobów zapobiegania tym wadom wrodzonym. Można to osiągnąć poprzez kampanie edukacyjne i inne działania społeczne.

 

Katalog chorób

Dziękujemy za przeczytanie artykułu lub obejrzenie zdjęć. Jesteśmy grupą entuzjastów medycyny, która pisze artykuły, by dzielić się wiedzą i najnowszymi odkryciami w dziedzinie opieki zdrowotnej. Naszym celem jest edukowanie i informowanie zarówno specjalistów jak i szeroką grupę czytelników.

Choroby informacje opisy zdjęcia =>> www.twojachoroba.pl