Opis zdjęcia chorób =>>  TWOJA CHOROBA

Przerostowy nieżyt nosa objawy leczenie

Przerostowy nieżyt nosa
Choroba

 

Przerostowy nieżyt nosa jest stanem zapalnym jam nosowych, charakteryzującym się zwiększoną proliferacją błony śluzowej. W bardziej zaawansowanych stadiach, proces zapalny może obejmować również elementy kostne oraz okostną. Objawy tej choroby obejmują zatkanie nosa, trudności w oddychaniu, napięcie w nosie oraz sporadyczne bóle głowy.

Jest to przewlekła dolegliwość, mogąca występować w formie rozproszonej bądź ograniczonej. Statystyki wskazują, że dotyka ona od 5% do 15% osób z problemami laryngologicznymi. Przerostowy nieżyt nosa najczęściej uderza w osoby między 25 a 55 rokiem życia, szczególnie te z osłabioną odpornością i pracujące w warunkach ryzyka.

Główne przyczyny hiperplastycznego nieżytu nosa obejmują częste i zaawansowane formy nieżytu, skrzywienie przegrody nosowej, wrodzone bądź nabyte nieprawidłowości w budowie przewodów nosowych, urazy twarzoczaszki, niekontrolowane stosowanie kropli zwężających naczynia krwionośne, szkodliwe warunki środowiskowe, choroby układu sercowo-naczyniowego oraz inne choroby nosogardzieli takie jak cysty czy polipy.

Patogeneza choroby polega na długotrwałym narażeniu na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, co prowadzi do nieodwracalnych zmian w jamie nosowej. Częste wdychanie pyłu uszkadza nabłonek rzęskowy, sprzyjając rozwojowi metaplazji. Opary substancji chemicznych, przewlekłe procesy zapalne i nawracające infekcje przyczyniają się do zwiększenia produkcji śluzu i pogrubienia błony śluzowej.

W zakresie klasyfikacji, wyróżnia się dwa główne rodzaje przerostowego nieżytu nosa, rozlany, z równomiernym pogrubieniem błony śluzowej w całej jamie nosowej, oraz ograniczony, dotyczący tylko określonych obszarów i często prowadzący do rozwoju polipów.

 

Przerostowy nieżyt nosa objawy

Główne objawy rozrostowego zapalenia błony śluzowej nosa obejmują utrudnione oddychanie przez nos oraz stałe zatkanie nosa. Pacjenci często zgłaszają wydzielinę śluzowo-ropną z nosa, szczególnie nasiloną rano. W miarę upływu czasu, terapie zwężające naczynia i przeciwzapalne tracą efektywność. Oddychanie przez usta staje się dominujące, prowadząc do suchości jamy ustnej, chrapania oraz epizodów bezdechu sennego. Występuje uczucie obcego ciała w nosogardzieli, zwiększone zmęczenie, bóle głowy i bezsenność. Zmniejsza się zdolność wyczuwania zapachów, co może skutkować utratą węchu, znaną jako anosmia. Pacjenci doświadczają również zmiany barwy głosu, z powodu „zamkniętego nosa”. Samoczynne oczyszczanie przewodów nosowych z wydzieliny uszkadza błonę śluzową, co może prowadzić do nasilonego krwawienia.

 

Przerostowy nieżyt nosa rozpoznanie

Diagnoza, określenie formy i stopnia zaawansowania zmian przerostowych, a także wykluczenie innych chorób zapalnych jamy nosowej, wymaga kompleksowej oceny stanu anatomicznego nosa. Główne procedury diagnostyczne to:

Badanie przez otolaryngologa z rynoskopią, podczas którego wykrywa się skrzywienie przegrody nosowej, obecność śluzowo-ropnej wydzieliny oraz gęste polipowate narośla błony śluzowej.

Endoskopia jamy nosowej umożliwia ocenę lokalizacji przerostu, stanu błony śluzowej, przegrody i małżowin nosowych, w tym wielkości, koloru, kształtu i sieci naczyniowej. W przypadku obecności formacji polipowych przeprowadza się biopsję.

Rinopneumetria mierzy objętość powietrza przechodzącego przez kanały nosowe. W przypadku rozrostu błony śluzowej, zdolność ta jest ograniczona, a oddychanie przez nos staje się utrudnione. 4. RTG oraz tomografia komputerowa (TK) zatok przynosowych są stosowane jako dodatkowe metody diagnostyczne w celu wykluczenia innych stanów zapalnych, takich jak zapalenie zatok.

Diagnostyka różnicowa przerostowego nieżytu nosa powinna uwzględniać rozrost migdałka nosowo-gardłowego, atrezję nozdrzy nosowych, polipowe zapalenie zatok, specyficzne choroby zakaźne (takie jak gruźlica, kiła) oraz nowotwory jamy nosowej i obecność ciał obcych. Diagnostyka różnicowa obejmuje również inne typy nieżytu nosa, takie jak naczynioruchowy czy alergiczny.

 

Przerostowy nieżyt nosa leczenie

Terapia zachowawcza jest efektywna w wczesnych etapach choroby. W tym czasie zaleca się stosowanie kropli obkurczających naczynia krwionośne, leki przeciwzapalne, napromieniowanie ultrafioletowe jam nosowych, terapię wysokoczęstotliwościową i masaż nosa z użyciem 20% maści śledzionowej. Gdy dojdzie do rozległego przerostu błony śluzowej nosa i nieskuteczności terapii zachowawczej, wówczas jedyną opcją jest chirurgia. Zabiegi chirurgiczne obejmują różne metody: mechaniczne, laserowe, termiczne, mające na celu przywrócenie prawidłowego oddychania przez nos i zapobieganie dalszemu chorobowemu rozrostowi.

Operacje wykonywane w tym przypadku to:

Konchotomia (podśluzówkowa, całkowita, częściowa) – usunięcie fragmentu błony śluzowej dolnej i środkowej części małżowiny nosowej. W przypadku zaawansowania choroby, częściowe lub całkowite usunięcie wewnętrznej warstwy nosa wraz z elementami kostnymi (osteokonchotomia).

Kriodestrukcja – zastosowanie ciekłego azotu na przerośnięte obszary.

Wazotomia laserowa – koagulacja naczyń pod błoną śluzową nosa, stosowana przy łagodniejszych chorobach.

Ultradźwiękowy rozpad przewodów nosowych - stwardnienie naczyń krwionośnych pod wpływem ultradźwięków.

Nieleczone przewlekłe rozpoznania i terapie przerostowego nieżytu nosa mogą skutkować komplikacjami w narządach słuchu, węchu i układzie oddechowym. Powiększenie tylnych odcinków dolnej małżowiny nosowej może powodować niedrożność przewodu słuchowego, nadmierny wzrost mikroflory oportunistycznej oraz rozwój zapaleń eustachitu i ucha. Zbieranie się wydzieliny w uszach przyczynia się do przekrwienia, obrzęku i zapalenia błony śluzowej.

Rozszerzanie się procesu zapalnego do zatok przynosowych wywołuje zapalenie zatok. Przerost dolnej małżowiny nosowej może również prowadzić do zapalenia dróg łzowych, zapalenia woreczka łzowego oraz zapalenia spojówek. Pacjenci z rozrostem błony śluzowej dróg nosowych, oddychający głównie przez usta, są narażeni na zapalenie gardła. Długotrwały proces zapalny w jamie nosowej może doprowadzić do tworzenia się polipów, różniących się wielkością i lokalizacją, a także do zapalenia oskrzeli i zapalenia tchawicy.

 

Przerostowy nieżyt nosa rokowanie zapobieganie 

Aby uniknąć przerostowego nieżytu nosa, zaleca się unikanie palenia tytoniu i nadmiernego spożycia alkoholu. Ważne jest też szybkie leczenie infekcji nosa, zapalenia zatok. Wzmocnienie odporności osiąga się poprzez regularne ćwiczenia, zdrową dietę i spacery na świeżym powietrzu. Kluczowe jest też unikanie czynników ryzyka jak alergeny, kurz, gazy oraz ekstremalne temperatury. Coroczne kuracje sanatoryjne mogą także pomóc w zapobieganiu chorobie.