Co szukasz ?

Urazowe uszkodzenie mózgu uraz wewnątrzczaszkowy objawy ropoznanie

Posted on pon., 07/19/2021 - 11:20 by Anna Mirena
uraz wewnątrzczaszkowy

Urazowe uszkodzenie mózgu inna nazwa uraz wewnątrzczaszkowy  (ang. traumatic brain injuryTBI) to stan, w którym dana osoba doznaje urazu głowy, który uszkadza czaszkę i inne struktury wewnątrz czaszki. Urazowe uszkodzenie mózgu może objawiać się objawami natychmiast po wypadku. Czaszka jest ważnym organem chroniącym mózg, więc urazowe uszkodzenie mózgu może uszkodzić mózg i mogą zagrażać życiu, jeśli nie zostaną wykryte i niezwłocznie leczone.

Główną przyczyną urazowego uszkodzenia mózgu są wypadki drogowe i jest oczywiste, że uczestnictwo w ruchu drogowym po wypiciu alkoholu zwiększa liczbę przypadków urazowego uszkodzenia mózgu. Wskaźnik urazowego uszkodzenia mózgu u mężczyzn jest dwukrotnie wyższy niż u kobiet.

Każda siła przyłożona bezpośrednio lub pośrednio do głowy, która uszkadza czaszkę lub wewnętrzną tkankę mózgu, jest uważana za uraz wewnątrzczaszkowy.

Urazowe uszkodzenie mózgu może wystąpić z powodu:

 • Wypadku drogowego

 • Wypadku przy pracy

 • Wypadku w życiu codziennym (upadki, przewrócenia, potknięcie)

 • Z powodu pobicia.

 

Objawy urazowego uszkodzenia mózgu

Objawy urazowego uszkodzenia mózgu również różnią się w zależności od pacjenta, w zależności od rozległości i lokalizacji urazu. Czasami objawy mogą pojawić się na początku urazu, ale czasami objawy rozwijają się powoli po urazie przez długi czas.

Osoby z łagodnym urazowym uszkodzeniem mózgu mogą odczuwać bóle głowy, zawroty głowy, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, zmęczenie, zaburzenia psychiczne i emocjonalne oraz problemy z pamięcią i koncentracją. W przypadku cięższego urazowego uszkodzenia mózgu pacjent może odczuwać silny ból głowy, wymioty, drgawki, utratę przytomności, rozszerzenie źrenic, śpiączkę. Objawy te, które mogą pojawić się bezpośrednio po uderzeniu lub później, dzielą się na zmiany pierwotne i wtórne.

 

Pierwotne uszkodzenia mózgu

Urazy pierwotne to objawy urazowego uszkodzenia mózgu, które pojawiają się natychmiast po kolizji lub wypadku. Są to urazy głowy i czaszki w miejscu uderzenia oraz urazy związane z bezwładnością spowodowane zbyt mocnym potrząśnięciem czaszką.

Objawy urazowego uszkodzenia mózgu w miejscu uderzenia obejmują :

 • Uraz skóry głowy: Krwawienie skóry głowy

 • Urazy czaszki: Złamanie czaszki, złamanie czaszki, wklęsła czaszka, zapalenie kości i szpiku czaszki

 • Uraz opon mózgowo-rdzeniowych: złamana czaszka wchodzi do opon mózgowych, powodując uszkodzenie opon mózgowych, rozrywanie opon mózgowych, krwawienie z płynu mózgowo-rdzeniowego, brak organizacji mózgu

 • Uraz naczyń krwionośnych: krwiak nadtwardówkowy, krwiak podtwardówkowy, krwotok mózgowy, pęknięcie naczyń mózgowych, zawał mózgu

 • Uszkodzenia związane z bezwładnością: uszkodzenie mózgu, stłuczenie mózgu, powodujące długotrwałe pozostawanie pacjenta w śpiączce.

 

Wtórne uszkodzenia mózgu

Urazy wtórne mózgu to zmiany, które nie pojawiają się bezpośrednio po uderzeniu głową, ale powstają później:

 • Obrzęk mózgu: Wiele przypadków ciężkiego urazowego uszkodzenia mózgu spowoduje obrzęk mózgu. Obrzęk mózgu jest spowodowany uszkodzeniem bariery krew-mózg i błon komórkowych, co prowadzi do nieprawidłowego zatrzymywania płynów w tkance śródmiąższowej i komórkach. Zwiększona objętość mózgu zwiększa ciśnienie śródczaszkowe, zmniejsza się dopływ krwi do mózgu, powodując niedokrwienie mózgu, obrzęk mózgu staje się poważniejszy.

 • Krwiak śródczaszkowy: Krwiak śródczaszkowy jest spowodowany przez uszkodzone naczynia krwionośne podczas uderzenia, powodując krwawienie w czaszce, krew gromadzi się i zajmuje miejsce w czaszce, powodując zwiększone ciśnienie śródczaszkowe, uszkodzenie komórek.

Krwiak śródczaszkowy dzieli się na krwiaka nadtwardówkowego i krwiaka podtwardówkowego

 • Krwiak nadtwardówkowy: krwawienie ze złamanej czaszki lub uszkodzonego naczynia oponowego, które powoduje gromadzenie się krwi między oponą a kością

 • Krwiak podtwardówkowy: zwykle spowodowany przez żyłę w korze mózgowej, w połączeniu ze stłuczeniem tkanki mózgowej, tworząc krwiak. Krwiaki podtwardówkowe dzielą się na dwa typy: ostry krwiak podtwardówkowy i przewlekły krwiak podtwardówkowy. Ten stan jest bardzo niebezpieczny, zagrażający życiu pacjenta.

 • Rozszerzenie komór: to zjawisko krwawienia, które utrudnia krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego.

 

Objawy urazu wewnątrzczaszkowego u dzieci

Urazowe uszkodzenie mózgu u dzieci jest bardzo niebezpieczne, ponieważ skóra głowy i czaszka dziecka jest w trakcie wzrostu czyli dojrzewania, więc jest bardziej miękka, skutki urazowego uszkodzenia mózgu są też znacznie poważniejsze.

Objawy urazowego uszkodzenia mózgu u dzieci obejmują:

 • Dziecko traci przytomność po upadku. Nieprzytomność trwa dłużej niż 1 minutę

 • Dziecko nadal nie śpi po upadku, ale po pewnym czasie pojawiają się nienormalne objawy, takie jak: pobudzenie, intensywny płacz, letarg, senność, letarg, niemożność koncentracji.

 • Dzieci stale wymiotujące (wymioty więcej niż 5 razy) lub uporczywe wymioty (ponad 6 godzin)

 • Ciemiączko jest wybrzuszone, ciemiączko jest spuchnięte, dziecko jest blade i słabe. Ciemiączko (ciemię) jest błoną, która łączy kości czaszki u niemowlaków. U nowonarodzonych dzieci czaszka nie jest ze sobą sztywno zrośnięta. Mogą się one dzięki temu z łatwością poruszać względem siebie, a taka elastyczność jest niezwykle ważna podczas naturalnego porodu. Niezrośnięte ciemiączko sprawia, że główka niemowlęcia przeciśnie się przez kanał rodny i dostosuje do niego swój jeszcze elastyczny kształt. 

 • Krwawienie dziecka w obszarze uderzenia

Kiedy dziecko upada lub uderza z jednym z powyższych objawów, konieczne jest natychmiastowe zabranie dziecka do szpitala lub na doraźną pomoc, aby lekarz mógł przeprowadzić badanie, diagnozę i plan leczenia na czas.

 

Leczenie urazu wewnątrzczaszkowego

W przypadku łagodnego urazowego uszkodzenia mózgu pacjent ma jedynie ból głowy, zawroty głowy, zawroty głowy, zadrapania lub lekkie krwawienie skóry głowy, które mogą wymagać jedynie monitorowania i przyjmowania leków w celu leczenia objawów. 

Pacjent powinien dużo leżeć, aby mózg miał czas na uspokojenie się i odpoczynek. W ciągu pierwszych 24 godzin po urazie lub uderzeniu, jeśli pacjent śpi, powinno się go budzić co 2 godziny, aby sprawdzić stan pacjenta, wykryć i kontrolować objawy urazowego uszkodzenia mózgu .

W przypadku umiarkowanego i ciężkiego urazowego uszkodzenia mózgu należy zastosować następujące zasady leczenia urazowego uszkodzenia mózgu:

 • Jak najszybciej zabrać pacjenta na izbę przyjęć, doraźną pomoc, aby lekarze mogli przeprowadzić pierwszą pomoc i wstępne badanie, jeśli stan pacjenta jest ciężki, operację można wykonać natychmiast.

 • Kontrolować stan oddechowy i krążenie pacjenta

 • Kontrola, czyszczenie i zatrzymywanie krwawienia z urazowych uszkodzeń skóry głowy w celu uniknięcia infekcji i nadmiernej utraty krwi

 • W przypadku, gdy pacjent ma krwiak, który powoduje ucisk mózgu z objawami takimi jak rozszerzenie źrenic, paraliż itp., operację należy przeprowadzić natychmiast, w przeciwnym razie wpłynie to na życie pacjenta.

 • Ćwiczenia i rehabilitacja po kontuzji. Ten proces wymaga dużo ciężkiej pracy, połączonej z długim odpoczynkiem.

 

Back to Top